Riggsjekk

Riggsjekk
feil vinkel overvant.jpg forstagswire ødelagt.JPG sprekk i sves fallboks.jpg Sprekk kabeluttak mastefot.jpg
ødelagt fallføring.jpg

With Marine AS utfører fagmessig riggsjekk. Dette er en omfattende og detaljert sjekk av mast, rigg og dekksutstyr. Riggsjekken etterfølges av en skriftelig statusrapport som også inneholder våre anbefalinger til utbedrigner.

Betydningen av rutinemessig vedlikehold av mast og rigg må ikke undervurderes. Vi ser ofte alvorlige skader og feil som ville vært enkelt å reparere hadde de vært oppdaget tidligere. 

Hva bør du gjøre selv og hva skal du overlate til With Marine
En seilbåts rigg og mast utgjør en betydelig del av båtens verdi. For å sikre at den til enhver tid er i god stand kreves jevnlig inspeksjoner og kontroll. Vi vil anbefale at du gjør deg kjent med riggen og inspiserer og loggfører dens tilstand, gjerne med bilder. Skal du på en lengre havseilas må du sjekke riggen før avgang. Har du vært ute i hardt vær eller opplevd situasjoner som har satt opp store belastninger på riggen (for eksempel en broach) skal du inspisere. Har du loggført tidligere inspeksjoner vil du være i bedre stand til å oppdage slitasje og skader.

Du bør få en profesjonell inspeksjon av riggen hvert 1-3 år. I samarbeid med våre riggere kan du sette opp en serviceplan som innehar rapport fra de ulike inspeksjonene. Når vi foretar riggsjekk blir bilder og statusrapport arkivert hos With Marine slik at vi får en god oversikt over endringer i riggen når neste inspeksjon foretas.

Ønsker du mer informasjon om riggsjekk ta kontakt med oss på info@withmarine.no eller tlf 66798914